Några av våra kunder


SPAR
Coop
Peugeot
Meny
JM
Hemköp
Evergood
KIWI
BI
Mat.se
ALI Kaffe
ASKO
Deli De Luca
Seniorgården
Trumf
Joker

Problemet

Många företag är omedvetna om att deras digitala marknadsföring, webbanalys och nättjänster omfattas av den nya europeiska dataskyddslagen (GDPR), på grund av insamlingen av surfdata. Spårning och profilering på Internet är extremt komplicerat och förbises därför ofta av GDPR-konsulter. Har ert företags dataskyddsombud (DPO) insett vidden av den profilering som utförs av era marknadsförare och externa konsulter? Och är ni verkligen säkra på att tredjepartsaktörer som ni samarbetar med inte behandlar data från er webbplats i strid med GDPR? Om inte så återstår mycket arbete. Om ni inte hanterar företagets digitala närvaro korrekt riskerar ni stora böter (upp till 20 miljoner euro) på grund av otillräcklig anpassning till GDPR.Digital annonsering och mätning

Digital annonsering och mätning

De flesta digitala annonsörer använder tredjespartsteknik för att spåra sina webbesökare och behandla personuppgifter såsom IP-adresser, enhets-ID och så vidare. Även erfarna annonsörer saknar ofta medvetenhet om vilken typ av persondata som samlas, hur datan behandlas och/eller om tredjepartsaktörerna säljer eller distribuerar datan vidare på ett olagligt sätt. Målstyrd annonsering baserad på persondata är en tickande bomb som måste desarmeras så snabbt som möjligt. För att profilering och spridning av personuppgifter ska få ske krävs det många gånger samtycke från besökarna. Alla implementerade pixlar på er webbplats från annonspartners såsom retargeting och programmatic behöver analyseras.
Digital annonsering och mätning

Webbanalys

De flesta webbplatser samlar in och använder webbstatistik, genom exempelvis Google Analytics. Webbstatistik innefattar insamling och analys av användardata i syfte att förstå de egna webbesökarna. Denna data omfattas många gånger av GDPR och spårningen innebär att webbläsarens data ofta lagras och behandlas utanför EU/EES.Tredjepartstjänster

Tredjepartstjänster

Nästan alla webbplatser använder populära tredjepartstjänster för att öka sajtens funktionalitet och bättre tjäna sin webbpublik. Exempel på detta kan vara Disqus eller Facebook för kommenteringsfunktioner, ert Twitterflöde, Taboola eller Outbrain för innehållsrekommendationer, Mailchimp för nyhetsbrev, Google Calendar för bokningar, och sociala-medie-knappar för delning. Många av tredjepartstjänsterna behandlar IP-adresser eller såkallade onlineidentifierare från webbläsaren för att kunna känna igen slutanvändaren. Både onlineidentifierare och IP-adresser regleras i GDPR.

Vårt GDPR-erbjudande

Conzentio hjälper ert företags interna och externa GDPR-team med specialisttjänster kring hur ni skall hantera GDPR på webben. Våra kunder vill vara absolut säkra på att deras digitala närvaro följer lagens krav.

Vi följer en trestegsprocess som innefattar Website Audit, Compliance workshop samt Tracker Alert service.

Vårt GDPR-erbjudande

Website Audit

1. Website Audit

Detta arbete består av tre delar som vi tar ansvar för och genomför:

Identifiering av teknik som behandlar personuppgifter
Vi gör en grundlig genomlysning av webbplatsen och identifierar teknik som behandlar personuppgifter, såsom IP-adresser och onlineidentifierare. Conzentio använder en egenutvecklad mjukvara för att scanna sajten. Webbplatsen anropas från olika länder och med olika webbläsare och inställningar för att även hitta teknik som kan vara svåridentifierad.

Klassificering
Detaljerad beskrivning av all teknik som omfattas av GDPR. Vi klassificerar alla externa spårare med hjälp egen research och Conzentios samlade erfarenhet inom spårningsteknik, och beskriver vad de olika teknikerna gör och hur de påverkar er.

Dokumentation
Vi levererar en tydlig rapport över alla fynd som sedan kan användas som underlag till det interna fortsatta arbetet, eller till den information som lämnas till slutanvändaren.


Compliance Workshop

2. Compliance Workshop

Workshopen kan äga rum i kundens lokaler eller på Conzentios kontor centralt i Stockholm city. En normal workshop pågår i tre timmar. Från Conzentio medverkar en expert inom compliance på nätet.

Frågor som hanteras;
Nulägesanalys. Vilka script och tredjepartsaktörer levererar ett mervärde? Hur ställer sig andra aktörer i ekosystemet (medier, annonsörer, mediebyråer, adtech-bolag) till GDPR?

Legal analys. I vilken grad förekommer datainsamling som faller under GDPR? Är vi personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträde? Vilken laglig grund kan databehandlingen vila på? Samtycke eller berättigat intresse eller annat?

Handlingsplan. Hur ska vi förhålla oss till GDPR på kort och lång sikt? Hur argumenterar vi runt legal grund? Workshopen levereras i vissa fall av Conzentios juridiska samarbetspartners, som har särskild erfarenhet av att implementera resultatet av Conzentios granskningar.


Tracker Alert Service

3. Tracker Alert Service

Digital bevakningstjänst som larmar era beslutsfattare när tredjepartsteknik dyker upp på er webbplats. Rapport via e-post. Er kompletta webbplats, inklusive alla undersidor är kontinuerligt övervakade.

Prenumerationstjänst.


Om Conzentio

Conzentio är ett teknikföretag inom dataskydd och regulatorisk efterlevnad i digitala kanaler. Vår mission är att uppmuntra en datadriven och personaliserad webb där varje internetanvändare kontrollerar sin personliga data. Vi arbetar tillsammans med ledande e-handelsföretag, medieföretag och digitala annonsörer för att hantera utmaningarna inom dataskydd och integritet på internet. Vi stöder också GDPR-konsulter med expertis och teknisk revision. Conzentio är representerat i IAB Europas arbetsgrupp för genomförande av GDPR.

Team


Hos Conzentio finns fler än 15 experter med omfattande erfarenhet av digital annonsering, digital spårningsteknik och IT-juridik.

Kristian Sundberg
Kristian Sundberg
CEO

Kristian hanterar den dagliga verksamheten i Conzentio. Som entreprenör har han länge intresserat sig för hur steget in i en alltmer datadriven värld påverkar förutsättningarna för företag och människor att blomstra.

Christer Ljungberg
Christer Ljungberg
Co-Founder & styrelseordförande

Christer leder strategisk affärsutveckling på Conzentio. Han är styrelseproffs och entreprenör med omfattande erfarenhet av att lansera och bygga bolag på internationella marknader.

Daniel Westman
Daniel Westman
Styrelseledamot

Daniel är styrelseledamot och Conzentios rättsliga expert. Han är oberoende rådgivare och forskare i IT- och medierätt och har arbetat med bl.a. dataskyddslagstiftningen i över tjugo år.

Thomas Peterssohn
Thomas Peterssohn
Styrelseledamot

Thomas är en erfaren digital strateg med 15 års erfarenhet från vd-positioner i mediebranschen. Han har också en bakgrund som digital entreprenör.

Teknikorganisation
Teknikorganisation
 

Vårt teknikteam är utspritt över flera olika europeiska länder. Huvudkontoret finns i Stockholm, Sverige.

Kontakta ossVi har tagit emot ditt meddelande och kommer att kontakta dig
Huvudkontor, Stockholm

Conzentio AB
c/o IM Office
Vasagatan 36
111 20 Stockholm
Sweden

contact@conzentio.com

Följ oss