Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: April 2018

Conzentios policy för behandling av personuppgifter som lämnas via webbplatsen (conzentio.se/conzentio.com) eller företagets kanaler i sociala medier. Om du frivilligt väljer att lämna dina kontaktuppgifter och annan information om dig via webbplatsen kommer dessa uppgifter behandlas av Conzentio AB (orgnummer 559115027) på följande sätt:

Personuppgifterna behandlas för att Conzentio ska kunna kontakta dig och informera dig om sin verksamhet. Uppgifterna behandlas för direkt marknadsföring och den rättsliga grunden för behandlingen är den s.k. intresseavvägningen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut, annat än om det krävs enligt lag.

Uppgifter som du lämnar för att få information om Conzentio kommer att behandlas så länge du är intresserad av att fortsätta få information om Conzentio. Om du inte längre är intresserad av sådan information kan du kontakta Conzentio på company ( snabel-a ) conzentio ( punkt ) com.

Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller rättas genom att kontakta Conzentio på adressen som anges ovan. Du kan även begära tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag). Är du missnöjd med hur Conzentio hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen eller till en annan europeisk tillsynsmyndighet för dataskydd.